Skip to content

efecte logo

 

 

 

Tietosuojaseloste

 

Mitä tietoja keräämme sivustollamme kävijästä?

Käytämme sivustoilla evästeitä tilastollisen tiedon tuottamiseen. Eväste (cookies) on pieni käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Kun katselet tarjoamaamme sisältöä, keräämme automaattisesti henkilökohtaisia tietoja tietokonelaitteistostasi ja ohjelmistostasi. Näihin tietoihin voivat kuulua IP-osoitteesi, käyttötottumuksesi, tietoliikennetiedot, sijaintitiedot, lokitiedot ja muut viestintätiedot ja resurssit, joita käytät, sekä tietoja tietokoneestasi ja internet-yhteydestäsi, mukaan lukien käyttöjärjestelmäsi ja selaintyyppisi. Voimme myös kerätä tietoja tapahtumista, joita verkkosivuillamme teet. Keräämme evästeiden avulla sivuston kävijäanalytiikkaa, jota käsittelemme Google Analytics -palvelussa. Käytämme tietoa sivuston ja sisältöjen kehittämiseen, analysointiin ja markkinointiin. Mikäli haluat vierailla sivullamme jälkiä jättämättä, muuta selaimesi asetuksia tai avaa käyttöösi incognito-ruutu >> (linkki sivulle 2).

Jos estät evästeiden käytön selainohjelmassasi, laitettasi ei seurata, kun vierailet sivustossa. Huomaa kuitenkin, että estämällä evästeiden käytön saatat estää myös joidenkin sivuston toimintojen käyttämisen.

Mikäli jätät sivustolle yhteystietosi yhteydenottolomakkeen tai chatin kautta, antamasi tiedot tallentuvat asiakasrekisteriimme HubSpot -järjestelmään. Asiakasrekisterissä voimme yhdistää henkilön itsensä antamia tietoja Google Analyticsin tuottamaan analytiikkatietoon.

 

Miten käsittelemme antamiasi henkilötietoja?

Efecte käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti verkkosivustojen hallinnoimiseen, tapahtumien järjestämiseen, liikesuhteiden hallinnoimiseen ja palvelujen tarjoamiseen. Tässä yhteydessä henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

 • markkina- ja asiakasanalyysiin;
 • raportointi- ja tilastointitarkoituksiin;
 • markkinointitarkoituksiin, kuten tuote-ehdotuksiin, tarjouksiin ja räätälöityyn markkinointiin rekisteröidyn profiilin ja mieltymysten perusteella;
 • suoramarkkinointiin, mukaan lukien tarvittaessa sähköiseen suoramarkkinointiin, ellei rekisteröity ole sitä vastustanut;
 • selailukokemuksen parantaminen verkkosivustoja personoimalla;
 • palveluidemme kehittäminen ja parantaminen;
 • hallinnolliset ilmoitukset, laskutus ja tilinhallinta;
 • tietokantojen hallinta ja ylläpito; ja oikeudellisten vaatimusten täyttäminen, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, yritys-, kirjanpito- ja arvopaperimarkkinoihin liittyvät vaatimukset.

 

Efecte noudattaa asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä pitääkseen henkilötiedot turvassa ja suojatakseen ne kolmansien osapuolten luvattomalta pääsyltä, katoamiselta, väärinkäytöltä tai muuttamiselta, kuten salausta, pääsynvalvontaa ja palomuureja. Tiedonsiirto internetissä on aina kuitenkin luonnostaan epävarmaa, eikä Efecte voi taata, että turvatoimet estävät laittomasti ja ilkivaltaisesti toimivia kolmansia osapuolia pääsemästä käsiksi henkilötietoihin ja että tiedot ovat ehdottoman turvallisia niiden siirron tai Efecte-järjestelmiin tallentamisen aikana.

 

Kansainväliset tietojensiirrot

Henkilötietoja ei ensisijaisesti siirretä Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen (“EU/ETA”) ulkopuolelle. Jos tällaiset siirrot ovat tarpeen, ne toteutetaan asianmukaisia suojatoimia, kuten Euroopan komission riittävyyspäätöstä, muita asianmukaisia suojatoimia tai EU:n komission yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla hyväksymiä tai muuten hyväksyttyjä vakiomuotoisia tietosuojalausekkeita noudattaen.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • saada pääsy henkilötietoihinsa ja oikaista tai poistaa ne;
 • rajoittaa tai vastusta rekisteröityä koskevaa tietojenkäsittelyä
 • saada tietyin edellytyksin rekisteröidyn henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

 

Rekisteröity voi käyttää edellä mainittuja oikeuksia lähettämällä kirjallisen pyynnön Efectelle. Jos käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Tämä ei vaikuta suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuuteen ennen sen peruuttamista.

 

Jos rekisteröity katsoo, että hänen tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiaan on loukattu, rekisteröity voi tehdä valituksen sille valvontaviranomaiselle, jonka toimialueella rekisteröidyn asuinpaikka on EU:ssa.

 

Evästeiden käytön estäminen selaimessa

Mikäli haluat vierailla sivullamme jälkiä jättämättä, muuta selaimesi asetuksia tai avaa käyttöösi incognito-ruutu näiden ohjeiden avulla. Jos estät evästeiden käytön selainohjelmassasi, laitettasi ei seurata, kun vierailet sivustossa. Huomaa kuitenkin, että estämällä evästeiden käytön saatat estää myös joidenkin sivuston toimintojen käyttämisen.

 

Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fi
https://support.google.com/chrome/answer/95464?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fi

 

Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/fi-fi/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie
https://support.microsoft.com/en-gb/help/4026200/windows-browse-inprivate-inmicrosoft-edge
https://support.microsoft.com/fi-fi/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track

 

Firefox:
https://support.mozilla.org/fi/kb/poista-evasteet-poistaaksesi-verkkosivujen-tietoja
https://support.mozilla.org/fi/kb/yksityinen-selaus-selaa-verkkoa-tallentamatta-tietoja

 

Safari:
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fi_FI
https://support.apple.com/fi-fi/guide/safari/browse-privately-ibrw1069/mac

Lisätietoja evästeiden hallinnasta selaimessasi on osoitteessa http://aboutcookies.org/

 

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä:
Nimi: Efecte Oyj
Y-tunnus: 1509667-4
Osoite: Säterinkatu 6, FI-02600 Espoo, Suomi

 

Kaikki tähän tietosuojaselosteeseen liittyvät yhteydenotot ja tiedustelut tulee toimittaa osoitteeseen gdpr@efecte.com