Skip to content

Ominaisuudet

Tutustu Requesten ominaisuuksiin: viestintä, raportointi, integraatiot ja tietoturva, järjestelmän muokattavuus, saavutettavuus.

UUTTA! Olemme kehittäneet Requesteen uuden dashboard-näkymän ja nyt kirjautumisessa on mahdollisuus hyödyntää myös kätevää SSO– eli kertakirjautumista.

 

Kerromme mielellämme lisää! Olethan yhteydessä, kun haluat kysyä lisätietoja tai tutustua Requesteen paremmin.

Tutustu hinnoitteluun Yhteystiedot

Automaattinen palvelupyyntöjen kirjaus

Palvelupyyntöjen automaattinen kirjaus säästää aikaa, kun sähköpostiosoitteeseen lähetetyt viestit tulevat järjestelmään palvelupyynnöiksi. Eri tiimeille voidaan luoda omat työjononsa, näin palvelupyynnöt ohjautuvat oikeille tiimeille sähköpostiosoitteiden tai muiden kriteerien perusteella. Eri työjonoissa voi toimia eri työnkulkujen ja käsittelyprosessien mukaisesti.

Automaattinen palvelupyyntöjen kirjaus
Sähköpostiosoitteeseen lähetetyt viestit tulevat järjestelmään palvelupyynnöiksi, myös lomakkeen kautta mahdollista lähettää pyyntöjä.
Omat työjonot ja prosessit eri tiimeille
Palvelupyynnöt voi ohjata eri tiimeille sähköpostiosoitteiden tai muiden kriteerien perusteella 
Eri työjonoissa voi toimia eri työnkulkujen ja käsittelyprosessien mukaisesti

Viestintä asiakkaiden kanssa

Automaattiset kuittausviestit helpottavat päivittäistä työtä, kun järjestelmä tiedottaa käyttäjiä sekä asiakasta vaiheista ja tapahtumista. Eri tilanteisiin on määriteltävissä omat, yrityksen viestintään sopivat ja muokattavat viestipohjat. Palautteen antajan kanssa voidaan viestiä Requesten kautta kuten sähköpostissa, järjestelmä kertoo uusista saapuneista viesteistä määritellyille henkilöille. 

Eri tiimeille voidaan luoda erilaiset lomakkeet sekä työnkulut järjestelmään. Palvelupyynnöille voi määritellä sijainnin ja nähdä tehtävät koottuna kartalla. Vanhat palvelupyynnöt voidaan arkistoida ja niihin voidaan tarvittaessa palata myöhemmin. Requesteen on saatavissa myös chat-palvelu.

Automaattiset kuittausviestit
Asiakkaalle tiedotetaan automaattisesti palvelupyynnön vastaanotosta ja tarvittaessa muistakin vaiheista.
Viestin lähettäjän kanssa voidaan viestiä Requesten kautta kuten sähköpostissa, järjestelmä kertoo uusista saapuneista viesteistä
Lomakkeet
Eri työjonoille voidaan luoda erilaiset lomakkeet palvelupyyntöjen tietojen tallennukseen
Muokattavat viestipohjat
Eri tilanteissa voidaan käyttää eri viestipohjia, käyttäjä voi muokata viestipohjaa yrityksen / organisaation viestintään sopivaksi
Karttanäkymä
Palvelupyynnöille voi määritellä sijainnin ja nähdä tehtävät kartalla

Kätevät raportointityökalut

Statistiikan avulla voi tarkastella palvelupyyntöjen ja asiakaspalvelutiimin työtilannetta reaaliajassa. Raportoinnista saat tilastotietoa mm. palvelupyyntöjen ratkaisuajoista, lukumääristä ja tyypeistä helpottamaan päätöksentekoa ja resursointia.

Kätevät raportointityökalut
Statistiikka -työkalun avulla voit tarkastella palvelupyyntöjen ja asiakaspalvelutiimin työtilannetta reaaliajassa
Erityyppiset raportit
Erityyppisillä raporteilla saat tilastotietoa esimerkiksi palvelupyyntöjen ratkaisuajoista, lukumääristä ja tyypeistä. Raportointi auttaa resursoinnissa sekä tekemään parempia päätöksiä.

Integraatiot ja tietoturva

Requeste sisältää valmiit sähköposti-, Active Directory- sekä REST rajapinnat. Myös asiakaskohtaiset integroinnit ovat mahdollisia. Kaikki data varmuuskopioidaan ja säilytetään Suomessa olevissa palvelinsaleissa.

Integraatiot ja tietoturva
SSL-suojaus & varmuuskopiointi. Palvelinsalit Suomessa.
REST/JSON rajapinta ja asiakaskohtaiset integroinnit
Requeste sisältää valmiit sähköposti-, Active Directory- sekä REST rajapinnat. Myös asiakaskohtaiset integroinnit ovat mahdollisia.

Laajat mahdollisuudet muokata järjestelmää

Pääkäyttäjällä on järjestelmään laajat muokkausmahdollisuudet; toiminnot ja lomakkeet ovat muokattavissa ilman ohjelmointityötä ja käyttökatkoja. Käyttäjille voidaan määritellä erilaisia rooleja ja profiileita, näin tietylle käyttäjäryhmälle voidaan näyttää vain heille kuuluvat tiedot. Automaattisilla hälytyksillä järjestelmästä saadaan reaaliajassa tarpeellista tietoa. Requesten moderni selainkäyttöliittymä toimii niin tietokoneilla kuin mobiililaitteissa.

Pääkäyttäjällä muokkausmahdollisuudet
Requesten toiminnot ja lomakkeet ovat pääkäyttäjän muokattavissa ilman ohjelmointityötä ja käyttökatkoja.
Requesten moderni selainkäyttöliittymä toimii niin tietokoneilla kuin mobiililaittaissa
Käyttäjien roolit ja profiilit
Käyttäjien erilaiset roolit, profiilit, organisaatiorakenne määriteltävissä

Saavutettavuus

Saavutettavuusdirektiivin vaatimukset otetaan huomioon osana Requesten jatkuvaa kehitystyötä. Asiakkaanamme saat WCAG 2.1 -kriteeristön täyttävän asiakasportaalin käyttöösi. Requestessa on tuki muun muassa ruudunlukuohjelmille sekä pelkästään näppäimistöllä sivustolla navigointiin. Portaali täyttää EU:n saavutettavuusdirektiivin vaatimukset (tasot A ja AA).

Dashboard

Dashboardissa voidaan näyttää visuaalisia tilastoja eri työjonojen työtilanteista ja tikettimääristä. Sen avulla saat paremman kokonaiskuvan työtilanteesta tiimissä. Dashboard korvaa selainkäyttöliittymä Requestessa olleen Etusivu-osion.

Dashboardilla on tässä julkaisun ensivaiheessa käytettävissä pylväskaavio, ympyrädiagrammi, NPS-arviot, yksittäisiä prosenttilukuja ja kokonaislukuja. Määrittely dashboardille tehdään Setup-työkalun avulla, jonka saa uuden päivityksen myötä käyttöön. Alla olevassa kuvassa neljä erilaista tilastoa dashboardilla.

Dashboard auttaa hahmottaamaan kokonaisuuksia
Dashboardilla on käytettävissä erilaisia tapoja esittää dataa. Jokaisen kuvion oikeasta yläkulmasta pääset tarkastelemaan kuviota koskevia tikettejä.
Dashboardin määrittely hoidetaan Setup-työkalulla
Pääkäyttäjillä on oikeudet määritellä sellaisia dashboard-kokonaisuuksia kuin tiimeissä on tarve.
Eri työntekijäryhmille ja tiimeille voidaan näyttää erilaisia dashboard-kokonaisuuksia.

Single sign-on eli kertakirjautuminen (SSO)

Uusissa Requeste-versioissa on mahdollisuus käyttää sekä web-käyttöliittymässä että portaaliin kirjautumisessa kertakirjautumista. SSO tukee tällä hetkellä Microsoft/Azure Ad-kirjautumista, eli kirjautuminen voidaan tehdä Microsoft-tunnuksilla, joita käyttäjä käyttää muihinkin palveluihin.

Tunnistautuminen määritetään erikseen Requesten ja organisaation Azure Ad:n välillä päivityksen tai käyttöönoton yhteydessä. Yleensä määritykset tehdään yhdessä asiakasorganisaation it-tuen kanssa.

Kertakirjautumisen ansiosta käyttäjien ei enää tarvitse muistaa erikseen Requeste-tunnuksia, vaan voidaan kätevästi käyttää samoja kuin tietokoneelle kirjautumisessa.

Asiakasportaalin käyttäjille voidaan luoda tunnus automaattisesti ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä, silloin kun portaalin käyttäjät löytyvät Azure Ad:sta.

SSO eli kertakirjautuminen helpottaa kirjautumista
Kertakirjautumisen ansiosta käyttäjien ei enää tarvitse muistaa erikseen Requeste-tunnuksia, vaan voidaan kätevästi käyttää samoja kuin tietokoneelle kirjautumisessa.

Tutustu lisää Requesten ominaisuuksiin, asiakkaidemme kokemuksiin järjestelmästä sekä käyttöönottoon blogissamme!