Skip to content

15.8.2022

Mitä Requesteen on kehitetty viime aikoina?

Kirjoittaja: Minna Uutinen

Requestea kehitetään yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tiedustelemme vuosittaisissa asiakaskyselyissä käyttäjien toiveita järjestelmän kehitykseksi sekä käymme läpi toiveita palavereissa asiakkaidemme kanssa. Seuraamme aktiivisesti markkinaa ja erilaisia tarjouspyyntöjä, jotka auttavat meitä asiakkaidemme toiveiden lisäksi, päättämään toteutettavista ominaisuuksista.

Vuoden 2022 aikana näkyvimmät uudistukset ja uudet ominaisuudet, joita Requesteen on saatu käyttöön, ovat SSO-eli kertakirjautuminen sekä dashboard-näkymä järjestelmän etusivulle. Konfigurointia eli asetusten määrittelyä sujuvoittamaan kehitämme Setup-työkalua, joka onkin tietyiltä osin uusimmassa järjestelmäversiossa jo käytettävissä.

Tutustutaan seuraavaksi, millaisia ovat nämä uusimmat Requesteen toteutet ominaisuudet: Setup-työkalu, dashboard-näkymä ja SSO-kertakirjautuminen.

 

Dashboard auttaa hahmottamaan kokonaisuuksia

Dashboardissa voidaan näyttää visuaalisia tilastoja eri työjonojen työtilanteista ja tikettimääristä. Sen avulla saat paremman kokonaiskuvan työtilanteesta tiimissä. Dashboard korvaa selainkäyttöliittymä Requestessa olleen Etusivu-osion.

Dashboardilla on tässä julkaisun ensivaiheessa käytettävissä pylväskaavio, ympyrädiagrammi, NPS-arviot, yksittäisiä prosenttilukuja ja kokonaislukuja. Jokaisen kuvion oikeassa yläkulmassa on painike, josta pääsee porautumaan kuviota koskeviin tiketteihin. Eri käyttäjäryhmille, kuten esihenkilöt, asiakaspalvelijat, it-tuki, voidaan tehdä erilaisia Dashboard-kokonaisuuksia. Määrittely dashboardille tehdään Setup-työkalun avulla, jonka saa uuden päivityksen myötä käyttöön. Pääkäyttäjä voi määritellä Setup-työkalussa, millaisia kuvioita eri käyttäjäryhmille näytetään. Alla olevassa kuvassa neljä erilaista tilastoa pääkäyttäjän dashboardilla esitettynä.

Uusimmat ominaisuudet dashboard

Dashboard-näkymä, jossa useampi kuvio eri työjonoista.

 

SSO-kertakirjautuminen helpottaa kirjautumista

Uusissa Requeste-versioissa on mahdollisuus käyttää sekä web-käyttöliittymässä että portaaliin kirjautumisessa kertakirjautumista. SSO tukee tällä hetkellä Microsoft/Azure Ad-kirjautumista, eli kirjautuminen voidaan tehdä Microsoft-tunnuksilla, joita käyttäjä käyttää muihinkin palveluihin.

Tunnistautuminen määritetään erikseen Requesten ja organisaation Azure Ad:n välillä päivityksen tai käyttöönoton yhteydessä. Yleensä määritykset tehdään yhdessä asiakasorganisaation it-tuen kanssa.
Kertakirjautumisesta on hyötyä järjestelmien käyttäjille, kun muistettavien asioiden määrä vähenee:

  • Kertakirjautumisen ansiosta käyttäjien ei enää tarvitse muistaa erikseen Requeste-tunnuksia.
  • Voidaan kätevästi käyttää samoja tunnuksia kuin tietokoneelle kirjautumisessa.
  • Asiakasportaalin käyttäjille voidaan luoda tunnus automaattisesti ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä, silloin kun portaalin käyttäjät löytyvät Azure Ad:sta.

 

 

Setup-työkalu sujuvoittaa muutoksien tekoa

Requesten kehityksessä merkittävänä projektina etenee kaiken määrittelyn siirtäminen java client-työpöytäsovelluksesta selainkäyttöiseen Setup-työkaluun. Setupiin on viety jo kokonaisuudessaan viestiasetusten määrittelyt, asiakasportaalin asetukset, käyttäjäprofiilit sekä yleiset asetukset. Erilaisten kenttien luonti, muokkaus ja pudotusarvojen muokkaaminen ovat myös aikalailla valmiina.

Requeste Setup-työkalun kehittäjämme Ari kertoo, että:

“Työkalun uudistamisessa tärkeimpinä teemoina ovat olleet laajennettavuus, modernisointi ja käyttökokemus. Haastavinta Setup-työkalun toteutuksessa on ollut se, että Requeste on niin monipuolisesti konfiguroitavissa, että siirrettäviä asetuksia on hyvinkin paljon.”

Setupin valmistuttua, Requesten pääkäyttäjät saavat modernin työkalun määrittelyjen tekemiseen. Requesten pääkäyttäjien ei tarvitse hallita minkäänlaisia teknisiä koodaustaitoja, vaan määrittelyt hoidetaan valmiiden kenttien ja valikoiden määrityksiä säätäen. Pääkäyttäjät koulututetaan käyttöönoton yhteydessä tekemään muutoksia järjestelmään. Työ Setupin edistämiseksi jatkuu vielä, mutta asteittain eri valikot saadaan käyttöön.

 

Uusimmat ominaisuudet setup työkalu

Kuvassa esimerkki Setup-työkalusta kohdasta, jossa määritellään dashboardilla näkyvät elementit ja kuviot.

 

Kun haluat tietää tarkemmin Requesten ominaisuuksista, olethan yhteydessä!

Varaa demo-aika kalenterista!


Lue seuraavaksi: